Chamonix-saken: – Vi trenger mer informasjon

Morten Dahl, SV

Morten Dahl, SV

Av
DEL

LeserbrevSom medlem i utvalget for Oppvekst, kultur og idrett (OKI) var jeg en av dem som stemte for å sende saken om Chamonix som vennskapskommune til Lier tilbake til administrasjonen. Jeg ønsker en mer utførlig begrunnelse og for å få mer innsikt i hva det vil koste Lier kommune å inngå et slikt samarbeid.

Jeg er i utgangspunktet positiv til at Lier kommune inngår et slikt samarbeid med en av verdens fremste ski- og alpindestinasjoner. Jeg ser ikke noe direkte negativt ved dette. Når jeg stemte for Thomas Klingens (Frp) forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen, skyldtes det ene og alene at jeg ønsker mer informasjon om saken, ikke minst sett i forhold til hva det vil bety økonomisk for Lier kommune.

Jeg støtter i prinsippet ildsjeler som gjennom frivillig innsats gjør noe positivt for Lier kommune og dens innbyggere. Det Stiftelsen Skikongens venner har fått til på Årkvisla mener jeg det bare er å ta av seg hatten for. Og jeg støtter også i utgangspunktet initiativet til å bli vennskapskommune med Chamonix, og alt det som skal foregå før og under 100-årsjubileet for det første vinter-OL der liungen Torleif Haug ble OL-kongen med hele tre gullmedaljer. På lik linje med andre kulturtiltak i kommunen må også denne stiftelsen få tommelfinger opp av kommunen og få økonomisk støtte. Vi skal huske på at OKI står for Oppvekst, kultur og idrett – altså alle tre fagfelt – ikke bare oppvekst, selv om det selvsagt vil være det mest toneangivende feltet. I saken om Chamonix som vennskapskommune oppfatter jeg dette som både kultur og idrett.

Videre synes jeg det er «kult» at Chamonix ønsker Lier som sin vennskapskommune, og jeg tror ærlig talt at et samarbeid med den franske alpekommunen kan være med på å sette Lier på kartet. Jeg antar det vil være flere arrangementer både før og under jubileumsåret 2024, som kan fremme og gavne Lier. Videre ser jeg også vennskapssamarbeidet opp mot 100-årsmarkeringen i et folkehelseperspektiv. Jeg tror at mer blest om idrett og ikke minst skiidrett, som dette primært dreier seg om, kan være med på å sette langrenn ytterligere på kartet i Lier kommune – uten at jeg skal overdrive betydningen. Vi vet at med den snøfattige vinteren vi har hatt på det sentrale østlandsområdet, så er det flere som har reist flere mil til Kanada og Eiksetra for å gå på ski. En ytterligere profilering av Lier som «skibygda nær Oslo» kan bidra til å gjøre kommunen enda mer kjent.

Det vi utvalgspolitikere fikk forelagt på siste OKI-møte var utkast til en intensjonsavtale, og det var denne vi i utgangspunktet skulle stemme for eller imot. Men i saksdokumentet var det også en innstilling fra administrasjonen om at vi politikere burde godta vennskapskommune-samarbeidet og alt det som skal skje fram mot 2024. Det kunne jeg ikke være med på – uten å få mer kjennskap til hva Lier kommune får igjen for dette og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for kommunen.

Som utvalgsmedlem for Lier SV ønsker jeg å understreke at jeg dermed ikke støtter alt det forslagsstiller Thomas Klingen fra FrP uttaler på Lierpostens websider i sakens anledning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags