– Det er ikke ofte saker stanses så sent i prosessen

Plan- og bygningssjef Thorgeir Bjerknes kan ikke huske at kommunen har snudd på tilsvarende måte som i Karlsen-saken.