Den konkursrammede butikken selger ut sine siste varer. Styret har nye planer på lur

Arts & Crafts gikk konkurs i februar, og selger nå ut sine siste varer i en pop up-butikk i Drammen.