(Drammens Tidende)

DRAMMEN/NEDRE EIKER/LIER: Kollektivselskapet Brakar har ansvaret for busstilbudet i Buskerud, og melder om vel sju millioner bussreiser i hele fylket pr. juli. Det er en vekst på 3,4 prosent.

Veksten er størst på bylinjene i Hønefoss, Drammen og Kongsberg.

– Vekst i byområdene kommer som resultat av en bevisst satsing i disse områdene over tid, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar i en pressemelding.

Buskerud fylkeskommune eier Brakar, og føringen er at busstilbudet skal prioriteres i de områdene hvor det bor flest folk.

LES OGSÅ: Lys i tunnelen for Brakar – foreslår pengegaranti

I Buskerudbyområdet (Drammen, Lier og Nedre Eiker) er det bevilget ekstra midler til busstilbudet, både fra fylkeskommunen og Buskerudbyen.

Det har resultert i 4,3 prosent flere reiser i dette området.

– Tallene viser at vi lykkes godt der hvor det settes inn ekstra ressurser til å styrke tilbudet. Økt frekvens i byområdene gir en vekst, sier Sundfjord.

Fra 19. august øker Brakar tilbudet fra Øvre og Nedre Eiker ved å samkjøre linje 100 og 101 bedre.

Dette gir betydelig flere avganger i helgene, men også et bedre rushtidstilbud med fire nye avganger i rushtid og svært mange nye avganger i helgene.

– Vi kjører nå 13 avganger tur/retur lørdag og 15 avganger tur/retur på søndager. Et bedre busstilbud i helgene er noe av det våre kunder etterspør aller mest. Vi er derfor svært glad for å kunne tilby økt tilbud disse dagene., sier Sundfjord.

Styrkingen av tilbudet mellom Vikersund og Drammen er blant annet finansiert med midler fra Buskerud fylkeskommune.

LES OGSÅ: Slik blir det nye skoleskysstilbudet: Kutter avganger, direktebuss og holdeplass på Berger