Buskerudbyen - klimafornektelse i praksis

Trangt om plassen: Lier stasjon er populær blant brukerne, men de sliter med å finne parkeringsplass. ARKIVFOTO

Trangt om plassen: Lier stasjon er populær blant brukerne, men de sliter med å finne parkeringsplass. ARKIVFOTO

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerBuskerudbyen og Buskerudbypakke 2 er dessverre hjulpet et betydelig skritt nærmere realisering ved at det politiske flertallet i Lier i kommunestyret 6. mars ukritisk stilte seg bak de meget usosiale planene om massiv «skattelegging» av innbyggerne i form av bompenger.

Liungene får betydelige ulemper i form av bompengeringer ved kommunegrensen mot Drammen.

Som kompensasjon mottar Lier i praksis ingenting, bortsett fra symbolske utbygginger av sykkelstier etc.

Heller ingen anstrengelser innrettet mot Lierbefolkningens transportbehov østover. Buskerudbypakke 2 bør skifte navn til Drammenbypakke 2.

Privatbil må reduseres

Den bærende ideen i Buskerudby-samarbeidet er at bruk av privatbilen er et samfunnsproblem og at bruken av den må kraftig reduseres. Å gripe til bompenger er tydeligvis det viktigste virkemiddelet i denne sammenheng.

Samtidig skal det legges til rette for at gange og sykkel skal erstatte mye av den transporten som privatbilen i dag utgjør. Det er forunderlig at arkitektene bak Buskerudsamarbeidet ikke tar innover seg at finansieringskilden til gange, sykkel og kollektivutbygging kveles ved bompenger?

Det er dessuten intet mindre enn utrolig at planene for sykling ikke tar hensyn til at det er vinter i Norge.

I Buskerudbyen skal det sykles og gås like mye hele året. Dette er helt urealistisk.

Hvordan det ville være for en barnefamilie på Gifstad eller i Øverskogen, å ta seg frem pr sykkel til barnehagen på Meren eller i Sylling, for så å komme seg på jobb, kanskje i Oslo?

Hensiktsmessig å parkere bilen på Lier stasjon, sett at det var tilstrekkelig med parkeringsplasser der. Retur fra jobb, hente barn i barnehagen, handle med sykkel eller bussreise, kanskje i 20 minusgrader.

Rett og slett hvordan ser de som skal bekjempe «privatbilismen» for seg at hverdagslogistikken skal gå opp for folk flest?

Vinterklima fornektes

Buskerudbyen er et uttrykk for klimafornektelse; det fornektes at det vinterklima i Norge.

Lier kommune har siden innmelding i Buskerudbyen, lojalt etterlevd pålegg og krav. Det praktiske resultat er likevel en forverring av kollektivtilbudet i Lier.

Det går færre tog fra Lier stasjon nå enn ved starten av prosjektet. Det er fortsatt parkeringskaos på Lier stasjon.

Det ble for cirka 6 år siden av Lier Frp forslått en tilbringerbuss for pendlere fra Lierbyen til Lier stasjon - ingenting har skjedd.

Miljøutvalget i Lier har for lengst ytret ønske om å få utredet en løsning med elektrifisert matebuss Lier sentrum - Lier stasjon - Engersand.

Verken kommunestyret eller innbyggerne vet pr i dag hva som er status i saken. Vi foreslo i kommunestyre 6. mars at dersom Lier fortsatt skal være med i Buskerudbyen-samarbeidet, så må det etableres mekanismer som tvinger Buskerudbyen til å levere det som er avtalt til medlemskommunene.

Slike ordninger er slett ikke uvanlige i andre former for omfattende, interkommunale samarbeid. Forslaget ble nedstemt uten debatt.

I sin iver etter å komme i gang med Buskerudbyen (bompenger) så valgte flertallet i Lier kommunestyret 6. mars å sette til side flere viktige saksbehandlingsregler.

Dette er etter Lier Frp sin mening, uheldig, men dessverre ikke enestående (jf. bl.a. bygging av brakker på Høvik skole høsten 2017, VIVA sin drift, etc.). Lier Frp er enig med Drammen Frp i at innføring av eventuelle bompenger må forelegges velgerne i en lokal folkeavstemning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags