Gå til sidens hovedinnhold

Business eller mennesker?

kommuneøkonomi

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Redaktøren treffer spikeren presist på hodet i sin leder 14. mars, hvor han skriver «der posisjonen styrer kommunen mer som et forretningsimperium, ønsker opposisjonen å etablere en plattform for en mer politisk-ideologisk debatt».

For det er nettopp det dette handler om.

Spare seg til fant

Samtidig som kommunen går med rekordoverskudd, ser vi at det med budsjetter på sparebluss slår store sprekker på kritiske områder innen blant annet skole, helse, omsorg, kultur og vedlikehold av vei.

Det er noe som heter å spare seg til fant. For hva skjer når man kutter og kutter på midler til vedlikehold av f.eks. vei? Hvis man forsømmer vedlikeholdet gjennom mange år – hvor høy blir da sluttregninga når man må ta det igjen etterslepet? Den blir som regel mye høyere totalt sett.

Hva skjer når man kutter i tilbud til de unge? Når man kutter i tilbud innen rus og psykiatri? Hva blir sluttregninga for samfunnet og kommunen når vi skal ta igjen det forsømte innen forebygging? Den blir langt høyere.

Hva skjer når man kjører bemanning på sparebluss og høy grad av deltidsbemanning innen helse? Hva skjer når ansatte blir utslitte og føler de ikke strekker til? Folk slutter og sykefraværet er skyhøyt. Hva tror du dette koster kommunen?

Dyrt med panikkløsninger

De to siste astronomiske bevilgningene til renoveringen av Glitre bofelleskap og Vestsideveien 100 er kroneksemplene på hvor galt det kan bli når man sparer inn for lenge.

For når det ikke kan ventes lengre, og kommunen faktisk må stille med et tilbud til folk som har krav på det, så kan det bli dyrt med panikkløsninger. Da blir det ikke tid til å gjøre nødvendige forundersøkelser og beregninger, og man må tilsynelatende ta regninga som den kommer.

Fra å starte på en kostnad på litt over 20 millioner, er kostnadene for renoveringen av Glitre bofelleskap nå oppe i nærmere 58 millioner, og det slutter ikke der. Skal ingen snart stilles til ansvar?

Skivebom

Fylkesmannens graverende rapport som i høst avdekket at kommunen sviktet i oppfølgingen av mennesker med utfordringer med rus og psykiatri som bor i egen bolig, løser kommunen nå ved å samle disse i et bofelleskap i Vestsideveien 100.

Det er ikke midler til å gi god og verdig oppfølging i egen bolig. Økonomisk sett så er kanskje bofelleskap lønnsomt når man ser på driftsutgiftene isolert, men det faglige og menneskelige blir satt til side.

Også på dette oppussingsprosjektet var det skivebom på kostnadsberegningene. Der måtte det senest gjøres en ekstrabevilgning på over 12 millioner kroner for noen uker siden, i tillegg til opprinnelig oppussingsbeløp.

Skal dette bare få lov til å fortsette? Dette handler ikke bare om 2019-budsjettet – det handler om hvordan en økonomisk politikk som er ført i flere tiår nå begynner å gjøre seg synlig, og det handler om hva slags kommune vi skal ha, og konsekvensene for mange år frem i tid.

Kommentarer til denne saken