Bruker SMS for å nå alle

Slik skal samtlige liunger bli invitert til å komme med innspill til utvikling av fjordbyen.