Feirer 60-årsjubileum med åpent hus

Hurra for skolen: Elever og rektor Berit E. Tollefsen gleder seg til å feire skolens 60-årsjubileum førstkommende lørdag, med åpen dag og festmiddag om kvelden.Foto: Sindre falk

Hurra for skolen: Elever og rektor Berit E. Tollefsen gleder seg til å feire skolens 60-årsjubileum førstkommende lørdag, med åpen dag og festmiddag om kvelden.Foto: Sindre falk

Artikkelen er over 3 år gammel

Og det er en 60-åring i stadig utvikling som inviterer til feiring av seg selv førstkommende lørdag.

DEL

KJELLSTAD: – Briskeby er blitt et kraftsentrum, og det skal vi fortsette å være, sier rektor Berit E. Tollefsen.

Hun begynte først som lærer ved skolen, som er for elever med nedsatt hørselm 1994. I 2007 overtok hun rektorjobben i det som nå er HLF Briskeby kompetansesenter, og som består av to virksomheter: Briskeby videregående skole AS og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester AS.

Det som begynte som en handelsskole med ettermiddagsundervisning i 1956, er i dag 3-årig videregående utdanning.

Med hybelbygg på skolens område huser lokalene rundt 50 studenter fra hele landet.

Små klasser

I tillegg bidrar rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) til at det hver uke er 30–50 personer som får en bedre og enklere hverdag, gjennom kurs i en egen paviljong som åpnet i fjor.

– Det er en gjennomstrømming her som er ganske unik. Vi betyr mye for mange, og det er fint å se at vi beveger oss framover, sier Tollefsen.

De første 60 år med Briskeby

 • 1952: En komité opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet anbefaler opprettelsen av en framhaldsskole for hørselshemmede.
 • 1956: Norges Hørselslag med initiativtager Hild Ingemann Knutzen i spissen får 30.000 kroner i tilskudd til oppstart av Frogner Handelsskole, et ettårig tilbud for 20 elever.
 • 1958: Hild Ingemann Knutzen ansettes som rektor, ved siden av jobben som sekretariatsleder i Norges Hørselsvern.
 • 1959: Skolen får egne lokaler i Eilert Sundts gate 33 på Briskeby i Oslo.
 • 1960: Toårlig realskole opprettes.
 • 1961: Skolen bytter navn til Briskeby Høyere Almenskole.
 • 1963: Skolen får faste bevilgninger over statsbudsjettet, og blir Økonomisk gymnas.
 • 1960/70: Skolen gjennomgår tekniske og tidsmessige forbedringer.
 • 1974: Realskolen en saga blott. Endrer navn til Briskeby gymnas og Briskeby handelsskole.
 • 1979: Skoletilbudet deles i studieretningene handel-/kontorfag og almenfag.
 • 1986: Det første voksenopplæringskurset for tunghørte.
 • 1991: Stortinget vedtar at Briskeby skal være et landsdekkende kompetansesenter for hørselshemmede.
 • 1993: Avtale inngår mellom Kirke- og undervisningsdepartementet og Hørselshemmedes Landsforbund om spesialpedagogiske kompetansefunksjoner. Tilbyr dagkurs. Endrer navn til Briskeby–HLFs skole og kompetansesenter.
 • 1994: Handel- og kontorfag legges ned.
 • 1997: Briskeby får ansvar for nasjonal rehabilitering innen tinnitus og CI.
 • 1999: Briskeby skole flyttes fra Oslo og starter opp i Lier 1. januar.
 • 2000-06: Sterk utvikling og vekst innen skolen og kompetansesenteret.
 • 2007: Berit E. Tollefsen overtar som rektor.
 • 2011: Nytt hybelbygg for 24 elever og ballbinge. Inge Bossen Thorsen blir leder for rehabilitering ved Briskeby kompetansesenter.
 • 2012: Skolen overføres til Privatskoleloven og virksomheten deles i to aksjeselskaper; Briskeby videregående skole og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT). HLFs bistandsprosjekt i Malawi starter, to lærere fra Malawi hospiterer ved skolen ett år.
 • 2013: Rekordsøknad til skolen med 65 elever.
 • 2014: Rødbygget restaurert
 • 2015: Ny paviljong for RUT åpnet.
 • 2016: Briskeby videregående skoler fyller 60 år.

Kilde: Din Hørsel

Det er rundt 90 stykker som jobber på skolen, og selv om en kanskje skulle tro det, foregår ikke undervisningen på tegnspråk. Her utnyttes elevenes hørselsrest gjennom høreapparat og teknisk utstyr, samt munnavlesning.

Det betyr også at undervisningen foregår i mindre klasser med maks åtte elever i.

– Jeg ser utviklingen og jeg ser at det nytter. Det er fantastisk med den kontakten vi har med elevene, og den muligheten vi har til å gi dem den tryggheten og hjelpen som trengs for å gå videre, sier Tollefsen, som også forteller om gode eksamensresultater ved skolen.

– Vi har så godt som ikke noe frafall i det hele tatt. Elevene våre går videre med studier eller arbeid etter avsluttet skolegang, og de er fullt klar over at dette er en mulighet til videregående utdanning de ikke kan få andre steder.

Åpen dag

Blant annet får de en veldig god engelskundervisning, og en unik mulighet til å praktisere språket, takket være Malawi-prosjektet skolen er engasjert i.

Dette går blant annet ut på at de får to lærere fra Malawi over hvert år.

Samtidig drar to fagpersoner fra Norge til Malawi for å jobbe spesielt med hørselssaken på en samarbeidsskole og blant lokalbefolkningen.

Når dørene til Briskeby åpnes lørdag håper Tollefsen mange vil finne veien dit, også naboer og andre i distriktet som er litt nysgjerrige på skolen, som ligger godt plassert på Kjellstad.

– Alle er velkomne, og jeg tror det blir en fin dag med blant annet utstilling, kaffeservering og besøk av ordføreren, sier Tollefsen, om arrangementet som finner sted mellom kl. 12.00 og 15.00.

Og med den utviklingen både skolen og verden ellers for hørselshemmede opplever, ser hun på Briskebys framtid som lys.

– Ja, den tror jeg er veldig bra. Jo flere elever vi får, jo bedre blir det, og jeg gleder meg til å se hva framtiden bringer.

17. mai 1961: Rektor og grunnlegger Hild Ingemann Knutzen på trappa med noen av skolens elever. Foto: Privat

17. mai 1961: Rektor og grunnlegger Hild Ingemann Knutzen på trappa med noen av skolens elever. Foto: Privat

Artikkeltags