Gå til sidens hovedinnhold

Bondeopprøret – et opprør for fremtiden

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bondeopprøret er et opprør blant bønder og folk med mål om nivåheving av bondens del av lønnsomheten i norsk matproduksjon. Men bondeopprøret er så mye mer enn et opprør for bedre økonomiske forhold i jordbruket. Det er et opprør som vil kjempe for den yngre generasjonens muligheter, og for en levedyktig fremtid i næringen.

Den økonomiske situasjonen og desperasjonen etter høyere inntekter gjør at deler av næringen vil beskytte seg for ytterligere inntektsnedgang. Det er da logisk at det første steget er å stenge for nyetableringer, for å sørge for at tilbudet stagnerer. Et godt eksempel var da forslaget om kvoter på sau kom opp på Bonde og Småbrukarlagets årsmøte. Forslaget ble heldigvis nedstemt. Fremtidens jordbruk i Norge vil være avhengig av nyetableringer og aktiv rekruttering, for det vil alltid komme et generasjonsskifte eller en nedleggelse.

Bondeopprøret er viktig for de kommende bøndene. Det vil bli umulig å rekruttere nye inn i en næring hvor de allerede etablerte ikke anbefaler andre til å bli bønder. Samtidig får vi stadig høre utsagn fra forbrukere om at ungdommen er late og udugelige i debatten om arbeidskraft. Situasjonen er jo slik at det er mange ungdommer som er klare til å ta i et tak, men for en rettferdig lønn for arbeidet. En lønn som for mange bønder er vanskelig å utbetale hvis det ikke dekkes av avløsertilskudd. Disse utsagnene kommer sjeldent fra bonden selv, noe som opprøret stadfester i sitt 5. punkt: «Vi aksepterer ikke at de flittige unge flinke bøndene som kommer etter oss skal måtte jobbe seg til ødelagt helse og minstepensjon fordi noen skal tjene seg rike på å selge billig mat.»

Det er på tide at også ungdommens fremtid i jordbruket settes i fokus. Vi, i Buskerud Bygdeungdomslag, mener at ungdommen ikke skal stemples som late, men derimot møtes engasjement og støtte for den jobben vi gjør. Bondeopprøret kjemper for en mulighet for å åpne opp for ungdommen og for en levedyktig fremtid i jordbruket.

Kommentarer til denne saken