Bonde: – Ikke egnet til landbruksareal

Samtidig som kommunen skal i rettssalen om snaut fem mål dyrka mark på Egge, er det foreslått omregulering av 134 mål til bolig og næring.