Så store forskjeller er det på husleieprisene i Drammen og nabokommunene

På det private markedet er det dyrere å leie små leiligheter i Lier enn i Drammen. Det er billigst i Øvre Eiker.