Lier kommune har nylig inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å starte opp programmet Aktivitetsvenn.

– Bli med å gi en med demens gode dager, oppfordrer kommunalsjef for Helse, omsorg og velferd Jill Åse Fredriksen i Lier kommune i en pressemelding.

Tilbyr kurs

Lier kommune starter opp med kurs for dem som ønsker å bli aktivitetsvenn. Gjennom dette tilbudet får mennesker med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

– Det er ikke vanskelig eller veldig krevende å være aktivitetsvenn, det er bare hyggelig. Vi gir deg opplæring – du trenger egentlig bare å være deg selv. Det du liker å gjøre er et godt utgangspunkt, forteller Anja Hoff, demensveileder i kommunen, og understreker videre at mennesker med demens er ganske like de som ikke har sykdommen.

– Alle liker å gjøre noe hyggelig, og følelsen av å gjøre noe hyggelig varer lenge for den enkelte. Gjennom dette tilbudet får alle god opplæring og støtte, samtidig som de kan bli en del av et fellesskap av andre aktivitetsvenner. Det oppleves som meningsfylt, fortsetter hun.

Felles interesser

Aktivitetsvenn er utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen og tilbys i over 180 kommuner i hele landet. Mennesker med demens kan ha stor glede av å gjøre aktiviteter de trives med, selv om de er syke. Kurset vil lære deltakerne om de ulike demenssykdommene og hvordan de best kan være en støtte for mennesker med demens.

Kurset er planlagt i april, og etter kurset vil det avklares hvilke interesser den enkelte har, slik at man kan bli koblet med mennesker som har samme interesse. Da kan aktivitetsvennen og personen med demens gjøre ting sammen som begge trives med.

– Det kan for eksempel være å gå turer, gå på kafé, fiske, lage mat eller trene. Noen aktivitetsvenner velger å gå sammen i grupper, opplyser Siv Aida Berntzen, aktivitør ved Fosshagen ressurssenter.

Demens

  • I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2050.
  • Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
  • Mange personer med demens kan i tidlig fase av sykdommen fungere godt i trygge rammer i eget hjem.
  • Demens rammer først og fremst eldre – men også yngre personer kan få demens.
  • Det finnes i dag ingen kur mot demens, men sykdommen kan bremses.
  • For å finne medisiner og behandling, trengs forskning.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, og finansierer demensforskning gjennom innsamlede midler.