Det har nå vært koronatiltak i nesten et år i Norge og Lier. Hele og delvis nedstengninger har vist hvor avhengig vi er av sosiale møteplasser. Bibliotekene i Lier er en viktig møteplass; sosialt, kulturelt og kunnskapsmessig. Bibliotekene er viktige steder for innhenting av kunnskap og kompetansehevning for liungene. Lier bibliotek gjør en meget bra jobb; bibliotekarene har meget god kompetanse og viser en veldig god serviceinnstilling. Men bibliotekene bør styrkes!

Et nytt lokale på bakkenivå for hovedbibliotek i Lierbyen kan være et viktig tiltak. Andre og mindre kostbare tiltak er økte innkjøpsbudsjetter, flere bibliotekarer, styring av skolebibliotekene, utvidete åpningstider med betjening, økt satsing på e-spill og kurs for barn og unge i bibliotekets lokaler. Bibliotekene utgjør et tilbud til ungdom som ikke er med på organiserte tilbud innen idrett og korps.

Bibliotekene som læringssenter for skolebarn inkludert på videregående skole har et stor potensiale i Lier. Det at en masse informasjon er enkelt tilgjengelig på internett gjør ikke at bibliotekene er overflødige, snarere tvert imot. Bibliotekarene har meget god kompetanse på å kunne søke opp relevante informasjon fra de seriøse og kvalitetssikrete nettsteder og kilder - kildekritikk. Det er meget viktig at barn og ungdom lærer å like å lese bøker og seriøse aviser / tidsskrifter.

I februar 2021 så er falske nyheter, vaksine mot Covid-19 og konspirasjonsteorier emner som preger den offentlige debatten. Det å lese bøker, både skjønnlitteratur og sakprosa, er den beste medisinen mot konspirasjonsteorier presentert av fordummende media. Biblioteket kan være et sted å gjøre lekser med leksehjelp.

Skoler som ikke ligger i nærheten av de to bibliotekene – Lierbyen og Tranby – bør på sikt tilgodeses med skolebibliotekarer. Grunnskolelærere som søker denne formen for tilleggsutdanning, bør prioriteres i form av stipend og økonomisk støtte.

Lesing av seriøs litteratur er også viktig for integreringen av våre nye landsmenn. En kommer ikke bort fra at kunnskap om det norske samfunnet og gode ferdigheter i det norske språk er nøkkelen til god integrering.