Gå til sidens hovedinnhold

Bevar Kværnerskogen!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Området mellom Joseph Kellers vei, Gjellebekkveien, Kirkelinna og E18 – også bedre kjent som Kværnerskogen – ble et hett tema under behandlingen av Tranby Stedsutvikling i kommunestyret nylig. SV mener at Kværnerskogen må bevares mest mulig slik den er i dag.

Kværnerskogen er blant Tranby-folk ofte betegnet som Tranbys grønne lunge. Lungen er imidlertid de senere årene blitt stadig mindre fordi styrende politikere har gitt grønt lys for utbygging til næringsformål, blant annet pukkverk og Bama. Den grønne lungen er blitt sterkt forringet de senere årene grunnet denne utbyggingen. Skogs- og friluftsområdet er blitt kraftig redusert.

I kommunestyret fremmet Lier SV et forslag om at Kværnerskogen i mest mulig grad bevares slik den er i dag. Vi ønsket med vårt forslag å sikre at kommunen ikke bygger ut, gir private aktører mulighet til å gjøre det samme eller at det skal gjøres andre inngrep som forringer skogsområde som et godt friluftsområde for Tranby-beboere.

Lier SV synes Tranby Stedsutviklingsprosjekt er svært spennende, men mener at stedsutvikling ikke må gå på bekostning av miljø og klima, spesielt innen de få grønne områdene som finnes igjen på Tranby. Kværnerskogen er et forholdsvis lite og sårbart skogsområde hvor store deler er landskapsvernområde. Området har i seg selv en verdi som det er, mener Lier SV.

Vi i SV er bekymret for at planer om mosjonsløyper, hinderløyper og treningsapparater, slik Arbeiderpartiet ønsker å etablere i skogen, skal redusere områdets verdi, artsmangfold og egenart til fordel for parklignende strukturer med mindre mangfoldig vegetasjon. Lier SV sier derfor: Bevar Kværnerskogen slik den er i dag!

Kommentarer til denne saken