Gå til sidens hovedinnhold

Betyr mitt boligmiljø noe for Lier Høyre?

Artikkelen er over 1 år gammel

E134 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg husker tilbake til perioden 2005-2011 da jeg var talsmann for Linnes Miljøforening, en beboerforening i Linneslia som ønsket å ivareta miljøinteressene i området vårt i forbindelse med utbygging av RV 23. Vi deltok både i pressedebatt, avga høringsuttalelser og var med på møter arrangert av kommunen.

Den daværende «Innbyggermedvirkning» var noe Lier Høyre reklamerte stort for. Hadde vår «innbyggermedvirkning» noen effekt? Siden vedtak om trase i 2007 og reguleringsplan for Linnes i 2011, har alle vegløsninger for RV 23, eller E 134 som det nå heter – blitt avlyst av Statens Vegvesen fordi planleggingen ikke har holdt mål i forhold til trafikkmengde (Lierstranda) og svikt i de tekniske og økonomiske beregninger som ble lagt til grunn (Linnes).

Nå gjelder det fortest mulig å få på plass en ny løsning. Da skulle jeg tro det ville være viktig for Liers ordfører å slutte opp om det som er ønsket til det politiske flertall i Lier: Legge E 134 som hovedvei til Vestlandet i fjellet frem til Viker. Mest mulig vekk fra folks boliger og dyrket mark.

Så ser jeg i oppslag i Lierpostens nettavis at dette ikke stemmer. Liers ordfører har i stedet, sammen med andre kommuner og aksjonsgruppe for Haukelivegen, tatt initiativ for sammen å få laget en konkurrerende løsning til det flertallet av kommunestyret ønsker.

Veien skal nå i en billigere utgave legges i dagen fra Linnes (uten den kulvert for beskyttelse av bebyggelse som sist ble vedtatt), via Amtmannssvingen /Lierstranda til Jensvoll og inn på E 18. Der blir den basis for et enda større kryss og belastning for beboere når man senere skal inn i fjellet mot Hokksund for å føre E 134 utenom Drammen.

Lierposten har nettopp hatt et informativt oppslag om hvordan innbyggere på Engersand sliter når en Europavei ligger i deres boligmiljø.

Nå skal veien flyttes, men hvorfor går Lier Høyre da inn for å overføre problemene til andre boligområder i kommunen der enda flere enn på Lahell skal få føle Europaveiens ulemper for all fremtid? Betyr ikke hensynet til folks miljø noe som helst for Høyres politikere?

At aksjonsgruppa E134 Haukelivegen AS er interessert i en billigere løsning i Lier, er forståelig. Da blir det jo mer penger til dem. Men at Liers ordfører går inn for det på bekostning av bomiljøet til store deler av Liers innbyggere, er ikke til å forstå.

Kommentarer til denne saken