NØSTE: – Barna sto med tårer i øynene da vi kom hit onsdag. Parken var «hundremeterskogen» vår, sier Bente Hardang, styrer i Noahs Ark miljøbarnehage.

Sammen med foreldre og ansatte i egen barnehage og Nøste barnehage, samt beboere i området, ønsker hun svar på hva som skjer i parken.

Savner informasjon

I Lier kommune er plassen regulert som bevaringsområde. I bestemmelsene står det «Intensjonen med å regulere området til bevaringsformål er å få rehabilitert og vedlikeholdt hageanlegget til den gamle villaeiendommen Ekely slik det ble anlagt i 1915. Offentligheten skal ha adgang til hageanlegget».

– Det er trist at de begynte å rydde området uten noe forvarsel, og vi lurer jo litt på hvorfor grunneier har slikt hastverk, sier Linn Hagtvedt som har barn i Nøste barnehage.

Hun sier naboene har hørt prat om et hotell, og at flere har sett bildene som ligger på nettet. Dette skremmer mange.Parken er imidlertid ikke regulert for bygging av hotell, så derfor skjønner ikke naboene hvorfor så mange trær er blitt kappet ned.

Mange trodde det var kommunen som hadde opprydding, men leder i park, idrett og friluftsliv, Steinar Hennum kan bekrefte at det var grunneier.

Til allmenn benyttelse

Selv var han på befaring i Ekelyparken for å sjekke forholdene etter flere telefoner fra beboerne.

– Det er ikke bare to-tre trær det dreier seg om her, det er hundrevis, men ingen av de store eikene som er fredet er berørt, sier han.

Selv om parken er i privat eie, er det kommunen som drifter den nedre delen.

– Kommunen rustet opp parken for 20 år siden mot at allmenn heten kan bruke den som en park, sier han.

Og det er det barnehagene har gjort. Hver dag er det grupper av barn i parken, men nå må de finne seg et annet uteområde i stedet.

Etter en befaring i av miljødirektoratet i 2009, sto det blant annet følgende i rapporten: « ... Ellers har den rike sjiktningen i hagen og deler av parken en stor verdi for det biologiske mangfoldet, og bør derfor få være som den er».

– Kan jo kjøpe

Grunneier Bent Windsvold Mikkelsen kjøpte tomten i 2004, og poengterer at det er hans eiendom som har vært tatt i bruk.

– Men skriv gjerne at de som klager kan kjøpe tomten, sier han til Lierposten.

Mikkelsen har lansert tanken om å omregulere eiendommen til hotell.

– Men det er bare en visjon. Det er så mye som skjer i området. Vi får bare avvente, sier han.

– Hvordan er framdriften for hotellplanene?

– Det er så mye som skjer med nytt sykehus, og ellers på Lierstranda. Nå må vi avvente, og se blant annet hvordan veisystemet blir. Det er så mange løse tråder.

Skal rydde

Han begrunner hoggingen av trær med at det begynte å bli et villnis på tomten

– Vi var nødt til å rydde opp. Det er også av respekt for naboene. Men vi har ikke tatt noen av trærne som er fredet. Jeg er glad i trær, sier han.

– Hvorfor starter dere hoggingen nå?

– Vi hadde noe ledig kapasitet, men kommer ikke til å ta mer i år.

– Men hva sier du til dem som brukte eiendommen som lekeområde?

– De som klager kan gjerne kjøpte tomten. Får jeg 15–20 millioner så selger jeg.

– Men dette har jo vært brukt som et populært lekeområde?

– Jeg har latt barnehagene og andre fått lov til å leke der fram til vi skal bygge noe på eiendommen. Jeg er glad i unger, så det er fint at de koser seg. Men skal de fortsette å bruke tomten på fast basis, får noen enten kjøpe eller leie.

– Naboene har etterlyst mer informasjon om hva som skjer?

– Jeg kan jo ikke begynne å informere når det ikke er noe å si. Foreløpig er det bare visjoner. Alt henger i løse lufta. Folk må være klar over at jeg har betalt mange millioner for denne tomta, og har ikke tjent fem øre.

– Skal det ryddes på tomta?

– Selvsagt skal vi rydde.