LIER: Tjenesteutvalget vil innkalle alle barnehagene i kommunen – både de kommunale og de private – til dialogmøte snarest mulig etter at barnehagenes regnskap for 2014 foreligger, det vil si rundt 1. april. Dialogmøtene skal sikre at barnehagene, kommunens administrative ledelse og politikere har en felles forståelse av barnehagenes budsjett og regnskap, samt beregningsunderlag og konsekvenser.

Sist uke skrev Lierposten at de private barnehagene nå roper varsko, og varsler oppsigelser av ansatte som en konsekvens av lavere tilskudd fra kommunen.

Utvalgsleder Karl Bellen (H) fikk da også flertall for sitt forslag om dialogmøter, under tjenesteutvalgets møte 18. februar.

– Dialogmøtene skal bidra til å sikre at barnehagene har forutsigbare økonomiske rammer, og at de kan opprettholde god kvalitet gjennom tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse. Gjennom dialogmøtene ønsker vi også å sikre at barnehagene har en god dialog med kommunens administrative ledelse og politikere, heter det i utvalgsleder Karl Bellens (H) bestilling til administrasjonen.

I god tid før dialogmøtene skal barnehagene dessuten inviteres til å spille inn konkrete forhold av betydning for agendaen på møtene.