Jeg viser til Ringdal, Liers flotte ordfører, sin kommentar (Lierposten 26.10.17) om at barnehagene i Lier kommune oppnår høy score på sitt barnehagetilbud, 5,3 av seks mulige poeng i brukerundersøkelsen, 2017.

Dette er virkelig vel og bra, men hvem kommer disse svarene fra?

Jo, fra foreldrene, som har god dømmekraft og intuisjon – men har de oversikt over hva som skjer hele dagen i en barnehageinstitusjon?

Sykdom

Svaret er nei, og som mor og far kan en bare håpe på det beste og ønske barnet lykke til når en på morgenen går hver sin vei.

I det sekundet en leverer barnet over i de ansattes hender, er det litt dramatisk sagt ingen som vet hvordan dagen ender.

Sykdom. Det kan ta knekken på enhver ansatts positive pågangsmot og organisatoriske ånd.

Når foreldrene henter, sier den ansatte: «Jo da, det har jo gått bra» med et smil, og det er sant. Selv om hun i deler av dagen alene med tolv små har stått, midt iblant. Når det er sykdom er det dessverre til dette hun er blitt vant. Men er det tilfredsstillende nok, sett fra barnas kant?

Bleier skal byttes, frukt skal skjæres – det er ikke råd til vikarer når barnehagebudsjettet så hjerteskjærende beskjæres.

Mitt poeng er at barnehagekvaliteten er sprikende og av svært ulik kvalitet, og at det generelt eksisterer A- og B-barnehager (AFI 2008: «Arbeidsmiljø i barnehagen») er noe vi vet.

En halvtime uten tilsyn

I forskningsprosjektet «Blikk for barn» (2017) peker forskerne på urovekkende funn som toåringer uten tilsyn i en halv time.

Når 12 kompetente forskere gir den norske barnehagen en totalscore på kun 3,9 av seks, burde det få klokkene til å kime.

Os (2017) peker på at god kvalitet i barnehagen er «rom, leker, plass, antall voksne og små grupper».

Ergo, bevilges det ikke nok penger, er det kvaliteten som butter.

Kvaliteten i barnehagen til egne barn er svært god, men jeg vet erfaringsmessig at jeg kunne stått i helt andre sko.

Gi nok til barna

Dette handler ikke om ansattes yteevne eller eiers/styrers fordeling av ressurser fra år til år – det handler om å gi barnehagebarnet daglig nok utstyr, utforskningsmuligheter og nok, kompetente ansatte for sunne levekår!

Tusen takk, ordfører, for at du ser på og prioriterer tilskuddsordningene i barnehagesaken.

Og husk, den som bedømmer kvaliteten mest riktig er barnet selv, uten tvil – det er hans barndom som står på spill.

Vi lever i tjuesøtten – politikerne har makten til å gi barna den økonomiske støtten.

 

Les også

Kjære politiker, barnehageansatt og forelder: Se filmen "Barndom" – det er viktige DEG den gjelder!

Les også

En hilsen fra et førskolebarn