Barberte kantsonen ved Lierelva – NVE koblet inn

Så godt som samtlige trær er fjernet i kantsonen på østsiden av Lierelva over en strekningen på ca. 800 meter. Skogbrukssjef Terje Olav Ryd har varslet Fylkesmannen og NVE. Kommunen ønsker svar på om det er brudd på vannressursloven.