Årets konfirmasjoner er i gang – noen måneder forsinket

På grunn av koronapandemien ble konfirmasjonene på forsommeren utsatt, men nå kommer de på rekke og rad.