Arbeidstilsynet etterlyser svar om sesongarbeidere – varsler tvangsmulkt

En VG-avsløring viser at utenlandske arbeidsinnvandrere jobbet for 63 kroner timen på Egge gård i Lier. Arbeidstilsynet har bedt om opplysninger om de samme arbeiderne, uten å få svar så langt.