Arbeidsledigheten på vei ned, men fortsatt mer enn tre ganger så høy som i fjor

962 personer i Lier er registrert som helt arbeidsledige per 12. mai 2020.