I det siste kommunestyremøtet ble det vedtatt å gi kommunedirektøren fullmakt til å justere den lokale forskriften for nasjonaldagen.

Nå er det besluttet å gi noe lettelser på antall besøkende.

Reglene som da skal gjelde for 17. mai, er som følger:

Der er tillatt å ha inntil 10 gjester i tillegg til husstandens medlemmer. Personer som er beskyttet på grunn av gjennomgått koronasykdom eller vaksine teller ikke med i antallet gjester. Man kan likevel ikke samles flere enn at selskapet utgjør totalt 20 personer. Personer som er beskyttet inkluderer:

  • De som har gjennomgått covid-19 og har fått dette bekreftet via PCR-test.
  • De som har mottatt én dose med vaksine for minimum tre uker siden.
  • De som er fullvaksinerte.

– Nå åpner vi opp for at man kan være noen flere samlet i private hjem på 17. mai, slik det også ble gjort i forbindelse med julefeiringen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i en pressemelding.

Hun understreker at alle som ikke er i samme husstand, samme barnehage- eller barneskolekohort eller nærkontakt til aleneboende, skal holde minst én meter avstand til hverandre.