Endringen i den mye omtalte koronaforskriften vil gjelde fra i morgen, fredag 20. november.

Den største endringen er at det åpnes opp for organisert aktivitet og idrett for barn i barneskolealder og yngre. Dette gjelder både ute- og innendørs.

Det åpnes også opp for organisert aktivitet og idrett for eldre barn og ungdom i ungdomsskole- og videregående alder. Her gjelder det imidlertid kun utendørs.

Kun trening og øvelse

Det vil ikke bli anledning til å spille kamper, eller cuper. Det er kun trening og øvelse det åpnes opp for.

Det vil også komme restriksjoner som at det kun er personer som er tilknyttet aktiviteten som kan delta, samt at det er innføres visse avstandsrestriksjoner, blant annet ved kor- og korpsøvelser.

Forskriften vil også gjennomgå noen mindre justeringer for å få den enda bedre samkjørt med nabokommunene.

Kriseledelsen i kommunen vil jobbe med formuleringene i forskriften gjennom dagen, og offentliggjøre den nye forskriften i helhet i løpet av kvelden torsdag.

– Vi gjør dette fordi vi vet hvor viktig det er for barn og unge å delta i organisert aktivitet, og at vi nå har bedre kontroll på smitteveiene. Vi opplever også at det er lite smitte mellom yngre barn som er bakgrunnen for at det er noe forskjell på tiltakene for yngre og eldre barn, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal, som også er informasjonsansvarlig i kommunens kriseledelse.

Fortjener skryt

Hun skryter av liungenes innsats:

– Vi opplever at liungene har vært flinke til å følge opp forskriften vi har kommet med, og jeg er takknemlig for den innsatsen. Samtidig er det viktig å si at vi må fortsette å være flinke. At vi nå åpner forsiktig for barn og unge betyr ikke at smitten er over. Vi har fortsatt strenge regler, og innsatsen fra innbyggerne har vært viktig for at vi kan se enkelte dager med lavere smittetall.

Torsdag viser tallene 14 nye smittetilfeller, men Ringdal mener likevel kontrollen er bedre enn for fjorten dager siden.

– Her er det kjente smitteveier som betyr at vi har en helt annen kontroll på smittetallene enn vi hadde for halvannen uke siden, sier hun.