Veien ble stengt fredag etter et ras i grustaket som førte til frykt for at veien kunne rase ut.

Entreprenør og grustakeier Nils Chr. Gevelt sier til Lierposten at det er kjørt på cirka 1500 kubikk masse der raset gikk. I tillegg er det kjørt på masse i hele skråningen slik at den skal ha den pålagte helningen.

Etter en befaring søndag morgen ble det besluttet å åpne veien igjen, men med en innsnevring der raset gikk.

– Etter hvert skal vi kjøre på noe jord, og så er vi ferdig med arbeidet i den delen av grustaket, sier Gevelt.