Åpne Gullaughalvøyas strandsone for naturen og oss alle

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nå har vi liunger mulighet til å be om et stort og deilig grønt strand- og kystområde tilgjengelig for oss alle. Gullaughalvøya skal få ny kommunedelplan. Lier kommune ber innbyggerne om medvirkning.

Dyno Industri har lånt Gullaughalvøya av Liers befolkning i mange tiår. Nå kan vi liunger få dette tilbake. Lier kommune har opprettet et nettsted; Innbyggerdialog Gullaug, der vi alle kan gi innspill innen 30. september til kommunedelplan Gullaug.

Vi som skriver dette er Gullaughalvøyas Fremtid; en interessegruppe av frivillige med lokal tilhørighet som arbeider for at Gullaughalvøya skal bli et natur- og jordbruksområde med moderat utbygging.

Gullaughalvøyas Fremtid mener Gullaughalvøya skal brukes til å:

  • Dyrke mat på all dyrka jorda. Det er noe av Norges beste dyrkingsareal og må ikke nedbygges.
  • Moderat utbygging på arealet mellom 100 meters beltet fra sjøen og dyrka jorda kan gjerne bebygges fremtidsretta og bærekraftig.
  • 100-metersbeltet fra sjøkanten og innover må utvikles til et attraktivt og romslig stykke kystnatur for oss som bor i grønne Lier, men også for de titusener som etter hvert flytter til Fjordbyen. Det må snarest åpnes for allmennheten. Det kan for eksempel bli badeplasser, kajakk/padlebrett-havn, naturlæringsområder med blomsterenger, edelløvskog, våtmarker, fiskeplasser med en fin kyststi langs det hele. Alt innenfor rammen av hva naturen byr på. Området må utvikles i tråd med hva natur, topografi, utsikt og industrihistorie inviterer til.

Et viktig argument for rikelig med badeplasser i dette området er at Drammensfjordens brakkvann neppe vil få stillehavsøsters som nå ødelegger badeplassene i Oslofjorden ukontrollert.

Lier kommune kan søke om statlig sikring av friområdet i 100-metersbeltet og forhåpentlig påta seg forvaltning og utforming av området med basis i naturen som nå tar området tilbake. I kommuneplanens samfunnsdel for Lier, i Plan og Bygningsloven samt i nasjonale retningslinjer fastslås et byggeforbud mot sjøen på 100 meter. Det kan gis dispensasjon, men det må begrunnes skikkelig. Vi mener politikerne i Lier må tenke verdi for hele befolkningen i Lier når kommunedelplan for Gullaughalvøya skal utformes. Det er flere innbyggere enn utbyggere.

Vi tror denne utviklingen av kystsonen på Gullaughalvøya vil øke verdien av å bo og jobbe i Fjordbyen og ellers i ytre Lier i mange generasjoner framover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken