Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Liers folkevalgte: Hva er det dere ikke forteller oss i Stena Recycling/Lyngås-saken?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

  • Hva er det som fikk dere til å snu, og fjerne byggeforbudet på Lyngås?
  • Hva er nytt i saken?
  • Beliggenheten er fortsatt den samme
  • Adkomsten er fortsatt den samme
  • Trafikken er fortsatt den samme
  • Kirkelina er fortsatt like trafikkert, og vil få økt belastning
  • Hvor mye tilbyr Stena Recycling for å få godkjenning for tiltaket?

I 2017 skrev et stort antall under på en underskriftskampanje, at vi, Liers innbyggere, og vi som har valgt dere inn til Kommunestyret, IKKE vil ha industri på Lyngås. Vi vil ikke ha Stena Recycling. Dette anlegget vil medføre økt trafikk gjennom dyrket mark og boligfelt. Med det kommer svevestøv og støy. Det er allerede en farlig ulykkesbelastet strekning. Om det kjører saktegående tunge kjøretøy, opp og ned Kirkelina til alle tider av døgnet, vil det generere flere farlige situasjoner med forbikjøringer, og potensielle ulykker.

Stena Recycling har «hvitvasket» prosjektet, og sier at det ikke vil bli deponert farlig avfall på tomta. Hvem skal følge opp det, og hva defineres som farlig avfall? Stena Recycling er ulykkesbelastet, med branner i andre tilsvarende anlegg. (Noen eksempler om brann i Stena Recyclings anlegg: 2014, 2016 og 2018 brant det i anlegget på Frogner i Sørum, 3. juli 2017 brann i Nordlandet i Kristiansund.) Ved brann vil røyk og avrenning fra anlegget kunne nå boligområder, dyrket mark, beitemark og Lierelva.

Det argumenteres med at «vi produserer avfall, og anlegget må ligge et sted», men hvorfor må et anlegg som samler avfall fra hele Sør-Norge ligge i Lier – det kan ligge i andre kommuner, bedre egnet med infrastruktur.

Lier kommune, og politikerne må nå begynne å se hva de gjør med den tidligere grønne Lierbygda. Tranby er nå ødelagt av presset fra Kværner tomta, pukkverk, økt trafikk, og bygging av industri og næring. Det har vært voldsom hogst i tillegg, og rekreasjonsområdet til Tranbys beboere, inkludert skoler og barnehager er til dels rasert.

Så er det Lierskogen. Ikke til å kjenne igjen. Området mellom Damtjern og Liertoppen, bare næring, ikke natur og turstier som tidligere.

Dere vil altså trekke det samme problemet ned i Lierdalen. Tranbys beboere blir rammet igjen. Dere vil ikke godkjenne boligfeltet i Båhusveien, på grunn av – nettopp – trafikkproblemene i Kirkelina. Men, et stort anlegg, med kjøretøy som bringer med seg avfall fra hele Sør-Norge, det skal godkjennes? Med belastning ikke bare nå, men for generasjoner etter oss. Tidligere i uken gikk de samme politikere ut og oppfordret innbyggerne til å sykle, redusere trafikken, og sa også at E-18 var den som forurenset mest. Dernest går de god for dette prosjektet. Det er ikke til å tro.

Stena Recycling prøver å endre deponiet, til å endre kravet til kjøretøyene, men det er i dag, hva med utviklingen fremover? Regner man med at mottaket er statisk, eller vil trafikken øke? Jeg er redd for konsekvensene i fremtiden, at søknader om økt trafikk og økt mottak vil komme. Også endring av hva slags avfall som kan mottas. Viken er nå et stort fylke, og Stena Recycling kan få liten motstand, for hva betyr vel Lier kommune i den store sammenheng? Jeg skjønner jo at Stena Recycling har hatt en flott presentasjon av anlegget og fasilitetene. Men, det endrer ikke den største innvendingen, atkomst og beliggenhet. Skal det ofres dyrket mark for å utvide veien, eller skal man fjerne gangstien?

Om Lier kommune absolutt vil ha Stena Recycling, så burde anlegget blitt tegnet inn i planene i Fjordbyen. Det er riktig beliggenhet samferdselsmessig, nær E18, havn og jernbane. Men nei, det er Liers prestisjeprosjekt, så det kommer ikke til å skje. Jeg er skuffet, føler at politikerne ofrer Lierbygda, og ikke lytter til innbyggerne. Protestene vil avta med tiden, det viser seg i planutvalget. Det er en sterk kapital, og en grunneier som vil tjene masse penger, at han tjener penger på bekostning av andres eiendom og livskvalitet, det betyr ingenting.

Det viser seg jo, at om man maser lenge nok, så får man ja til slutt.

Les også

Flertallet sier ja til Stena: – Det vil være en god løsning for alle hvis en kan legge prestisje til side

Kommentarer til denne saken