Gå til sidens hovedinnhold

Ansvarlig og nøkternt Lierbudsjett for 2021

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse, velferd og omsorg, samt kultur og frivillighet, er budsjettvinnere i det vedtatte budsjettet for 2021 for Lier kommune som Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti står bak. Vi har plusset på 5 millioner kroner utover kommunedirektørens beslutningsgrunnlag. Dette utgjør en økning på knappe 0,3 prosent av totalbudsjettet på 1,7 milliarder.

Påplussingene kommer etter innspill fra, og i dialog med, brukere, organisasjoner, foreninger, råd og lag i hele Lier.

Finansieringen av de 5 millionene ble ikke tilfeldigvis «funnet», men fremgår av årsregnskapet for 2019 til det kommunalt heleide selskapet Alier AS som avvikles ved årsskiftet.

Lierposten har både på nett og papir hevdet at politikerne i Lier kommunestyre har «pøst på» med friske millioner som man «fant» - nærmest som Espen Askeladd. Man synes åpenbart å mene at dette er økonomisk uansvarlig. Dette kan umulig gjelde det vedtatte budsjettet fra flertallet i kommunestyret som må anses nøkternt.

Da er det verd å merke seg at budsjettforslagene til de øvrige partiene i kommunestyret – Arbeiderpartiet, Venstre og SV – i sine forslag brukte betydelig mer enn flertallet. Arbeiderpartiet 15 mill og Venstre 30 mill uten annen dekning enn å ta fra disposisjonsfondet samt elegant å se bort fra økonomiske måltall for sunn økonomisk styring. SV plusset gladelig på 24 mill, men de hadde tross alt anstendighet nok til å dekke dette gjennom innføring av eiendomsskatt – som vanlig. For disse partiene står formuleringen om å «pøse på» imidlertid til troende.

Disposisjonsfondet er en begrenset reserve kommunen har f.eks i tilfelle skattesvikt ved høy arbeidsledighet, slik at tjenestenivået kan opprettholdes. Videre skal disposisjonsfondet også kunne dekke fremtidige pensjoner for ansatte og inngå som nødvendig egenkapital ved investeringsprosjekter som f.eks ny Egge skole.

Lier kommune har en nøktern økonomi med god styring. Utfordringene knyttet til pandemien håndteres på en tilfredsstillende måte. Vi står godt rustet for å møte utfordringene i 2021.

Kommentarer til denne saken