Lier kommune overtok på 80-tallet i gave en samling av diverse maskiner, utstyr og enkeltgjenstander fra Lars Sørum med formål bevaring og formidling. Samlingen har i flere år kun hatt sporadisk besøk der den står på Sørum gård hos Alfred Sørum, nevøen til Lars Sørum. Kommuneadministrasjonens utgangspunkt nå er at hvis vi skal sikre god forvaltning og formidling for denne samlingen framover så er det behov for å gjøre noen nye grep.

Det er vurdert ulike løsninger her, og disse har vært diskutert med Alfred Sørum og resten av styret. Et alternativ var og er å kartlegge samlingen nærmere for å skaffe grunnlag for å sikre en bedre og mer tidsriktig formidling. Dette ville nok bety en slanking, men ikke en full skroting som overskriften i et oppslag i Lierposten gir inntrykk av. Alternativet om å flytte samlingen – hele eller deler – til Lier Bygdetun har i flere år vært en plan for å sikre bedre tilgjengelighet og formidling, men dette krever jo lokaler der som i dag ikke finnes. Administrasjonen har lenge ment at det ikke er en kommunal oppgave å drifte frittstående enkeltsamlinger.

Da de ulike alternativene ble drøftet på et styremøte i desember, kom Alfred Sørum med sitt forslag om å overta samlingen for egen forvaltning og drift slik den står i dag. Administrasjon har etter en samlet vurdering i etterkant av styremøtet kommet til at dette kan anbefales, og har lagt fram en politisk sak med dette som forslag slik at utfordringene rundt videre drift kan løses på en måte som også dagens gårdeier og etterkommer etter gavegiveren og styret ønsker.

Det er trist at en enighet overskygges av så mye negativitet i Lierpostens oppslag, men dette synliggjør samtidig at drifts- og utviklingsforholdene ikke har vært uproblematiske.