– Vi må fylle kompetansebehovet på drift til bygg vi har i dag – og som vi får i morgen

Erling Eri, daglig leder i Lier Eiendomsselskap KF, forstår at de som jobber i Alier føler usikkerhet med tanke på framtiden.