– Det er tragisk at kommunen selger ut kompetansen de har

Halvparten av de ansatte i det kommunalt eide Alier AS står i fare for å miste jobben sin hvis Lier kommune ikke kjøper vaktmester- og renholdstjenester til skolebygg fra dem.