LIER: For om vi skal dømme etter åpningsdagen, er dette et aktivitetstilbud barn og unge vil flokke til. Allerede en halvtime før dørene til hallen ble åpnet sto de klare, og aktivitetsnivået var på topp fra første sekund.

– Det er klart det er kjempemoro med en sånn respons. Det viser at det er behov for dette, sier Håvard Sagmoen i Kultur og fritid.

Inkluderende og gøy

Kort fortalt er Bua åpen hall et gratis lavterskeltilbud for elever etter skoletid.

Foreløpig er det Hegg, Hallingstad, Høvik og Gullaug skoler som har tilbudet, som går ut på lek, moro og aktivitet en dag i uka.

Tilbudet er for 5.–7. klasse, bortsett fra på Høvik, hvor også 8.–10. klasse har mulighet til å være med grunnet flere hallmuligheter.

Navnet har tilbudet fått etter utstyrsbiblioteket som kommer før jul, og som har fått navnet Bua.

– Det vi bruker av utstyr til aktivitetene vil være det samme som du kan låne gratis der, forklarer Lene Thorsen fra Frisklivssentralen, som arrangerer Bua åpen hall i samarbeid med Kultur og fritid.

– Målet vårt er at dette skal være moro, at vi kan gjøre noe sosialt sammen og finne på noe gøy etter skoletid, forklarer Sagmoen, som håper og tror dette er et tilbud som kan utvides etter hvert.

– Og noe av det som gjør det så bra er at det er inkluderende. Det er en aktivitet også for dem som ikke spiller fotball eller holder på med organisert idrett på fritiden. Kanskje spesielt for dem, de som ikke har funnet sin aktivitet enda, legger Thorsen til.

Variasjon

Opplegget byr på både lek og idrett. Det hele begynner med forskjellige sisten-leker, og alle er med fra dørene går opp.

Barna får også testet styrke når de sitter mot veggen med knærne i 90 graders vinkel. Der gjorde William det sterkt–noe han merket da de gikk over til fotball.

– Ja, jeg kjenner det fortsatt i knærne, men det er greit. Nå er det fotball, og det er moro med åpen hall, altså, sier han før han løper videre.

Etter fotballen får elevene på Hegg holde på med turn, noe Andrea gledet seg til. Kanskje ikke rart siden hun holder på med det til vanlig også.

– Turn er det beste, men jeg synes hele dette opplegget etter skolen er veldig bra, for det gir alle en mulighet til å være med på noe aktivt. Og så er det veldig moro, sier hun.