Jeg vokste opp i en generasjonsbolig på Røa i Oslo. I første etasje bodde farmor, hun vi bare kalte mammy, mens vi fem andre bodde i etasjen ovenpå.

Når krisen rammet, kneet blødde og vi trengte trøst, blås på et sår eller annen hjelp, var mammy der alltid når mamma og pappa var borte. Å leve tett sammen flere generasjoner kan være til berikelse for barn, ungdommer, voksne og eldre.

Jeg skulle ønske at flere fikk ta del i denne herlige interaksjonen mellom generasjonene.

Isolasjon og sorg

Det var flott alltid å ha noen og komme til når de voksne var på jobb, noen som hadde visdom og erfaring og som hadde levd livet

Men best var det kanskje at hun kune fortelle historien fra krigen. Mammy bodde hjemme helt til det siste. I dag velger vi i stadig i mindre grad en slik boform som mine foreldre valgte.

Når barn flytter hjemmefra sitter mor og far tilbake. Jeg har jobbet i Hørselshemmedes Landsforbund, Blindeforbundet og Mental helse.

Gjennom mitt arbeidsliv har jeg møtt mange eldre med både syns- og hørselsutfordringer. Det er ikke bare selve sansetapet som setter sitt preg på deres hverdag.

Vel så store er utfordringene knyttet til isolasjon og sorgen over å ikke høre hva andre sier eller å kunne lese det som står i Lierposten.

En godt utviklet hjemmetjeneste i kommunene gjør at mange eldre blir boende i egen bolig lenge.

Felles møteplasser

Men livet og hverdagene kan nok bli både stusselige og lange når familien er langt unna og syn eller hørsel svikter. Det sosiale savnet blir stort og suppleres gjerne av sorgen over ikke lenger kunne bruke telefon, se fjernsyn, høre radio, lese aviser og kanskje i tillegg være engstelig for at du ikke våkner av en brannalarm.

Det å få tilgang til rett hjelpemiddel til rett tid kan for eksempel være helt avgjørende for å få en verdig alderdom med livskvalitet.

Lier Senterparti mener derfor vi må satse på et bedret tilbud for sansetapgruppene og etablere møteplasser med aktiviteter på tvers av generasjoner i hver enkelt skolekrets.

Jeg har brukt tid på å være ut på dagsentrene og institusjonene våre og mange forteller meg om ensomhet. Dette må vi i fellesskap gjøre noe med. Lier Sp vil skape felles møteplasser der folk bor i hele Lier.