659 nye smittetilfeller for å være eksakt. Tirsdag meldte Lier kommune om 306 nye smittede i løpet av det foregående døgnet. Onsdag ble det registrert 353 nye smittede.

Godt over halvparten av alle tilfellene er påvist med PCR-test.

I forrige uke ble det registrert 1407 nye smittetilfeller i Lier.

Det siste døgnet har FHI registrert 25.086 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 1.787 flere enn samme dag i forrige uke.

Den 24. januar 2022 gjorde FHI store endringer i testsystemet, slik at færre koronasmittede blir registrert i MSIS. På grunn av dette er ikke tall etter 25. januar sammenlignbare med tallene før.

Omleggingen innebærer at flere ikke lenger trenger å ta PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest, og dermed blir smitten heller ikke registrert hos FHI. Folk oppfordres imidlertid til å registrere positive tester hos sin kommune.

FHI bruker nå i større grad andre måter å overvåke pandemien på enn smittetall. Hovedgrepet er å følge med på sykehusinnleggelser.

Onsdag var 326 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var ni flere enn dagen før. I alt 45 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 26 respiratorbehandling. Det er like mange på intensiv og én færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 19.260 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 19.620, så trenden er synkende.

I alt har 962.407 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Til sammen er 1.512 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

22. januar 2022 ble det registrert 24.958 smittede i Norge, som er høyeste døgntall hittil med det gamle testsystemet. 9. februar 2022 ble det registrert 26.109 smittede i Norge, som er høyeste døgntall hittil med det nye testsystemet.