Wenche Stustad, Tormod Hennum og Berit Hennum er tilbake ved jordet der de så det brennende flyet dundre i bakken for nøyaktig 60 år siden.

Flere ble vitne til den høydramatiske hendelsen, som startet med at to små jetfly av typen Sabre kolliderte i 18000 fots høyde over Lierdalen et sted mellom Egge og Meren.

Vi så flyet komme. Det virvla og spant og fløy rett over hustaket før det landa med et drønn.

Berit Hennum

Flyet styrtet ikke langt fra bebyggelsen i Hennumskroken

Gunnhild Hennum betrakter restene etter flyet, sammen med svigerdatter Borghild og barnabarnet Kjersti.

60 år siden flydramatikken i Hennumskroken: – Her styrtet flyet med et brak

Publisert