42 personer vil bli avdelingsleder: – En av de mest krevende stillingene i Nav

22 kvinner og 20 menn har søkt på jobben som avdelingsleder på Nav Lier i avdelingen for «arbeid og ungdom".